Miễn Trừ Trách Nhiệm Và Những Trường Hợp nhà cái quy định

Một trong những nội dung đầu tiên của điều khoản miễn trừ trách nhiệm là dành cho người chơi dưới 18 tuổi. Như anh em đã biết, độ tuổi dưới 18 được coi là độ tuổi vị thành niên, mọi quyết định là còn bồng bột tư duy xã hội chưa phát triển hết. Do đó, các hành vi mà độ tuổi này gây nên cũng được giảm nhẹ, xem nhẹ và còn nhiều điều cấm đoán.

Trả lời:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *