Long Phụng – Luật Chơi & Cách Chơi Chuẩn Men

Với các thẻ số lẻ, không có mối liên hệ với các thẻ bài khác thì có quy tắc tính điểm như sau:

  • Thẻ A được tính là 1 điểm.
  • Các thẻ từ 2 đến 9 sẽ có giá trị tương đương với số ghi trên thẻ.
  • Các thẻ 10, J, Q, K sẽ được tính là 0 điểm.

Trả lời:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *