Đại Lý của chúng tôi

Đại lý của Xe Tải Đại Việt luôn mở cửa từ 7h đến 18h30 từ thứ 2 đến CN 
Số điện thoại: 0348806598   (Ms. Hyundai)

Địa chỉ đại diện theo giấy phép kinh doanh: Km07 Võ Văn Kiệt, Nam Hông, Đông Anh, Hà Nội 

Km07 Võ Văn Kiệt, Nam Hông, Đông Anh, Hà Nội